Certyfikaty dotyczące oferowanych mierników

Mierniki koncentracji naprężeń IKN (ang. TSC) posiadają certyfikację rosyjskiej Federalnej Agencji ds. Regulacji Technicznej i Metrologii.

Świadectwo zatwierdzenia przyrządów pomiarowych IKN przedstawiamy <w pliku .pdf 2.63MB>, a jego tłumaczenie <w pliku .pdf 341kB>

CERTYFIKAT zatwierdzenia przyrządów pomiarowych
Państwowy Komitet Rosyjskiej Federacji do Standaryzacji i Metrologii

Adam Radziszewski szkolenie EWF