NATRYSKIWANIE CIEPLNE POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH - przykłady

Natryskiwanie cieplne powłok ze stopów łożyskowych na osnowie cyny i miedzi na powierzchnie walcowe zewnętrzne, np.:
sworznie przekładni,  wodziki sprężarek,  klocki oporowe,  tłoki,  łożyska ślizgowe,  wodziki prowadzące...

natryskiwanie brązem pierścienia dzielonego fi 1250 mm
pierścień dzielony fi 1250 mm po natrysku powłoki z brązu
powierzchnia podziałowa pierścienia fi 1250 mm

Pierścień dzielony fi 1250 mm
a) w ruchu podczas natryskiwania brązu cynowego   b) z powłoką po zakończonym natrysku
c) powierzchnia podziałowa pierścienia po obróbce zgrubnej z widoczną powłoką o grubości 5 mm


tłok z powłoką z brązu aluminiowego po obróbce
Tłok z powłoką z brązu aluminiowego po obróbce

Powłoki z brązu aluminiowego lub cynowego na powierzchniach tłoków zapewniają ochronę przed zaiskrzeniem przy ewentualnym kontakcie tłoka z cylindrem korpusu danego urządzenia, np. kompresora.

 

Przykłady i zdjęcia archiwalne z lat 90-tych

Natryskiwanie cieplne stopu łożyskowego wykonujemy od początku istnienia firmy (1988 rok) - dalej archiwalne zdjęcia naszych prac.

natryskiwanie cieplne stopu łożyskowego
Natryskiwanie cieplne stopu łożyskowego na poduszkę nośną podtrzymującą tłoczysko kompresora pracującego na statku

zregenerowane powierzchnie ślizgowe natryskane cieplnie
Stopy łożyskowe na osnowie cyny Ł-83 i miedzi B1010 natryskane cieplnie na powierzchnie ślizgowe.

sworzeń przekładni planetarnej - natryskiwanie cieplne
Natryskiwanie cieplne
stopem łożyskowym
sworznia do przekładni planetarnej
kompresora powietrza
i gazów technicznych

natryskiwanie cieplne wału
Natryskiwanie cieplne
powierzchni walcowej wału
pod uszczelnienie.

łyżwa wodzika
Łyżwa wodzika
po natrysku cieplnym
stopem łożyskowym
i po frezowaniu powierzchni.

klocki oporowe łożyska Michaela
Stop łożyskowy
natryskany cieplnie
na klocki oporowe
łożyska Michaela.

płytka rozdzielacza hydraulicznego - natryskiwanie cieplne
Płytka rozdzielacza hydraulicznego
w trakcie natrysku cieplnego.

płytki rozdzielacza po natryskiwaniu cieplnym
Płytki rozdzielacza:
górna po natrysku brązem,
dwie dolne po obróbce strumieniowo ściernej.

sworznie łożyskowe kół zębatych
Sworznie łożyskowe kół zębatych
do przekładni
planetarnej.

łożyska ślizgowe i wrzeciono szlifierki
Łożyska ślizgowe
po natrysku stopem łożyskowym;

wrzeciono szlifierki
po natrysku stalą.

tłoczyska po natryskiwaniu cieplnym
Tłoczyska
po natrysku cieplnym brązu.

tłoczyska po obróbce mechanicznej
Tłoczyska
po obróbce
brązu.

tłoki sprężarki - natrysk cieplny brążem
Tłoki sprężarki
po natrysku cieplnym powłoki brązu.

tłoki sprężarki po natryskiwaniu cieplnym i po szlifowaniu
Tłoki sprężarki z powłoką brązu
po obróbce szlifowaniem.

tłoki sprężarki - warstwa ślizgowa z brązu natryskana cieplnie
Tłoki sprężarki
z warstwą ślizgową z brązu


Zapraszamy do współpracy