POWŁOKI ABRADABLE - powłoki poddające się ścieraniu i stosowane jako uszczelnienia

Natryskujemy powłoki abradable na części nowe i używane

Niektóre elementy urządzeń wymagają stosowania powłok, które mają poddawać się ścieraniu o wiele łatwiej niż części z nimi współpracujące. Takie specjalistyczne powłoki nazywany powłokami abradable. Ich przeznaczeniem jest łatwe i celowe zużywanie się w przypadku (nie pożądanego) kontaktu ze współpracującą częścią obrotową.

Powłoki ścieralne abradable (ang. abradable coatings) nakładane są techniką natryskiwania plazmowego (AP) i powstają z mieszaniny proszku krzemowo-aluminiowego i poliestrowego.

W zależności od zamówienia firma RESURS natryskuje powłoki abradable, które są:
- odporne na erozję powodowaną przepływem gazów
- odporne na korozje, utlenianie i degradację struktury do temperatury 350°C.

Grubość powłoki abradable zależy od jej zastosowania - zwykle zawiera się w przedziale od 0.1 do 5.0 mm.

Powłoki abradable natryskujemy od 2014 r. Prezentujemy typowe prace - powłoki nałożone na pierścienie uszczelniające turbin oraz sprężarek dużej mocy, w których to urządzeniach wymagany jest minimalny luz między łopatkami a obudową. Materiał użyty do natrysku powłok abradable to proszek poliester + aluminium.


pierścień dzielony turbiny z uszczelniającą powłoką abradable

Pierścień dzielony turbiny z uszczelniającą powłoką abradable


pierścienie kompresorów z uszczelniającą powłoką abradable

Uszczelniająca powłoka abradable na pierścieniach kompresorów


pierścień uszczelniający wirnika turbiny z powłoką abradable

Duży pierścień uszczelniający wirnika turbiny z powłoką abradable


tuleje z uszczelniającą powłoką abradable

Tuleje po obróbce wewnętrznej powierzchni natryskanej powłoką abradable


Zapraszamy do współpracy