Przyrządy pomiarowe i urządzenia skanujące stosowane w badaniach metodą MPM

TSC-3M-12 przyrząd pomiarowy do badań metodą MPM

 

Firma Energodiagnostyka oferuje:
przyrządy pomiarowe i urządzenia skanujące z czujnikami przeznaczone do diagnostyki technicznej obiektów za pomocą metody Magnetycznej Pamięci Metalu.

Ofertę uzupełniają programy komputerowe do przetwarzania danych pomiarowych.

Zapewniamy serwis przyrządów pomiarowych TSC oraz urządzeń skanujących do badań metodą MPM.

 I.  Przyrządy pomiarowe TSC  (TSC- ang. Tester of Stress Concentration):

Przyrządy do pomiarów stref koncentracji naprężeń (w skrócie przyrządy pomiarowe TSC) służą do pomiarów i rejestracji danych określających stan naprężeń i odkształceń metalu badanego obiektu.  W stosowanej tu metodzie MPM analizowany jest rozkład i wielkości własnych magnetycznych pól rozproszenia – WMPR.

Przyrządy pomiarowe TSC można inaczej opisać jako specjalistyczne, wielokanałowe mierniki magnetycznego pola rozproszonego wyposażone w specjalne sondy zczytujące wartości tego pola.

Mierzona wielkość magnetycznego pola Hp i jej składowe  Hpy , Hpx , Hpz  zaprogramowane są w jednostkach [A/m].

Kontrolowany odcinek pomiarowy na obiekcie lub inaczej droga urządzenia skanującego podczas badania metodą MPM, która rejestrowana jest przez czytnik pomiarowy zabudowany w urządzeniu skanującym  i  podana jest w [mm].

Pomimo, że badania metodą MPM znane są od lat 80-tych XX wieku, przyrządy TSC wciąż są unikalnymi narzędziami pomiarowymi.  Nadal na dzień dzisiejszy (rok 2022) nie mają odpowiedników wśród przyrządów do pomiaru magnetycznego pola rozproszonego, które zapewniają równie przydatne wyniki badań wykonywanych dla: urządzeń energetycznych (kotły, turbiny), urządzeń ciepłowniczych, ropociągów i gazociągów, konstrukcji metalowych (dźwigi, platformy wiertnicze, mosty, wysokie budynki, kontrola połączeń spawanych), kolejnictwa i transportu kolejowego, lotnictwa, metalurgii (kontrola jakości odlewów) i wielu innych.

Niżej podajemy zestawienie przykładowych przyrządów TSC

TSC-2M-8   i jego dane techniczne:

przyrząd pomiarowy TSC-2M-8

ilość kanałów pomiarowych: 2 - 12
maksymalna prędkość skanowania (krok 1 mm): 0,5 m/s
procesor: 16 bitowy
RAM: 1 Mb
pamięć FLASH: 32 Mb
komunikacja z komputerem: RS232/USB
klawiatura: 14 przycisków
wyświetlacz: LCD, 320x240 pikseli
rozmiary przyrządu: 243х120х40 mm
waga z bateriami: 0.6 kg
zużycie baterii: 0,8-1,2 W
zasilanie: wbudowana bateria


TSC-3M-12   i jego dane techniczne:

przyrząd pomiarowy TSC-3M-12

ilość kanałów pomiarowych: 2 - 12
maksymalna prędkość skanowania (krok 1 mm): 0,5 m/s
procesor: 16 bitowy
RAM: 1 Mb
pamięć FLASH: 32 Mb
komunikacja z komputerem: RS232/USB
klawiatura: 45 przycisków
wyświetlacz: LCD, 320x240 pikseli
rozmiary przyrządu: 230х105х40 mm
waga z bateriami: 0.6 kg
zużycie baterii: 0,8-1,2 W
zasilanie: 4x1,2V AA; wbudowana bateria


TSC-4M-16   i jego dane techniczne:

przyrząd pomiarowy TSC-4M-16

ilość kanałów pomiarowych: 2 - 16
maksymalna prędkość skanowania (krok 1 mm): 0,5 m/s
procesor: 16 bitowy
RAM: 1 Mb
pamięć FLASH: 32 Mb
komunikacja z komputerem: RS232/USB
klawiatura: 45 przycisków
wyświetlacz: ELD, 320x240 pikseli
rozmiary przyrządu: 290х205х55 mm
waga z bateriami: 2,0 kg
zużycie baterii: 4,0-5,0 W
zasilanie: wbudowana bateria


TSC-5M-32   i jego dane techniczne:

przyrząd pomiarowy TSC-5M-32

ilość kanałów pomiarowych: 2 - 32
maksymalna prędkość skanowania (krok 1 mm): 1,3 m/s
procesor: 32 bitowy
RAM: 8 Mb
pamięć FLASH: 256 Mb
komunikacja z komputerem: USB
klawiatura: 52 przyciski
wyświetlacz: LCD, 800x480 pikseli
rozmiary przyrządu: 50х136х48 mm
waga z bateriami: 1,2 kg
zużycie baterii: 3,0-3,5 W
zasilanie: wbudowana bateria


TSC-6M-8   i jego dane techniczne:

przyrząd pomiarowy TSC-6M-8

ilość kanałów pomiarowych: 8
maksymalna prędkość skanowania (krok 1 mm): 0,5 m/s
procesor: 16 bitowy
RAM: 1 Mb
pamięć FLASH: 8 Mb
komunikacja z komputerem: USB
klawiatura: 15 przycisków
wyświetlacz: OLED, 320x240 pikseli
rozmiary przyrządu: 110х65х23 mm
waga z bateriami: 0,6 kg
zużycie baterii: 1,2-3,0 W
zasilanie: 3x1,2V AA


TSC-7M-16   i jego dane techniczne:

przyrząd pomiarowy TSC-7M-16

ilość kanałów pomiarowych: 16
maksymalna prędkość skanowania (krok 1 mm): 1,3 m/s
procesor: 32 bitowy
RAM: 8 Mb
pamięć FLASH: 256 Mb
komunikacja z komputerem: USB
klawiatura: 45 przycisków
wyświetlacz: OLED, 800х480 pikseli
rozmiary przyrządu: 230х105х40 mm
waga z bateriami: 0,6 kg
zużycie baterii: 1,2-3,0 W
zasilanie: 4x1,2V AA


TSC-8M-4   i jego dane techniczne:

przyrząd pomiarowy TSC-8M-4

ilość kanałów pomiarowych: 4
maksymalna prędkość skanowania (krok 1 mm): 0,5 m/s
procesor: 16 bitowy
RAM: 1 Mb
pamięć FLASH: 8 Mb
komunikacja z komputerem: USB
klawiatura: 14 przycisków
wyświetlacz: LCD, 320x240 pikseli
rozmiary przyrządu: 165х83х32 mm
waga z bateriami: 0,4 kg
zużycie baterii: 1,2-3,0 W
zasilanie: wbudowana bateria


TSC-9M-12   i jego dane techniczne:

przyrząd pomiarowy TSC-9M-12

ilość kanałów pomiarowych: 12
maksymalna prędkość skanowania (krok 1 mm): 0,5 m/s
procesor: 16 bitowy
RAM: 2 Mb
pamięć FLASH: 256 Mb
komunikacja z komputerem: USB
klawiatura: 14 przycisków
wyświetlacz: LCD, 320х240 pikseli
rozmiary przyrządu: 165х83х32 mm
waga z bateriami: 0,6 kg
zużycie baterii: 1,2-3,0 W
zasilanie: wbudowana bateria


 II.  Urządzenia skanujące do przyrządów pomiarowych TSC :

Firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. oferuje specjalistyczne urządzenia skanujące z czujnikami pomiarowymi przy pomocy których można zdiagnozować stan techniczny każdego obiektu, niezależnie od jego wielkości bądź usytuowania.

Urządzenie skanujące (bezpośrednio kontrolujące powierzchnie obiektu i odczytujące wielkości pola rozproszonego na powierzchni obiektu) wyposażone jest w kilka lub kilkanaście czujników pomiarowych.  Czujniki pomiarowe posiadają wbudowane 1-, 2- lub 3- kierunkowe sensory (przetworniki ferromagnetyczne) mierzące składowe  Hpy , Hpx , Hpz magnetycznego pola Hp w zależności od typu przyrządu.  Urządzenie skanujące wyposażone jest również w czujnik do pomiaru drogi w trakcie badania oraz w czujnik korekcyjny mający za zadanie skompensować wielkość natężenia pola magnetycznego Ziemi.

Ze względu na konieczność doboru odpowiedniego urządzenia skanującego do badanego obiektu, urządzenia te podzielone są na różne typy, przykładowo nazwane:  „Typ1”,  „Typ2”,  Typ2M”,  „Typ11-6K”.  Poniżej objaśnienie nazw urządzeń:

„Typ1” - urządzenie skanujące przeznaczone do kontroli rurociągów lub zbiorników, wyposażone jest w 3 czujniki z sensorami typu Hpy- odczytujące składową normalną (składowa prostopadła) magnetycznego pola rozproszonego na powierzchni badanego obiektu.

„Typ2” , „Typ2M” - uniwersalne urządzenia skanujące przeznaczone do kontroli obiektów różnego typu. m.in. łopatek i wirników turbin oraz  spoin kątowych w tym spoin pachwinowych. Każde z tych urządzeń wyposażone jest w dwa czujniki własnych magnetycznych pól rozproszenia. Litera M oznacza, że każdy czujnik urządzenia wyposażony jest w dwa sensory (przetworniki ferromagnetyczne) - pierwszy odczytujący składową normalną (prostopadłą) Hpy i drugi odczytujący składową styczną Hpx magnetycznego pola rozproszonego na powierzchni badanego obiektu.

„Typ11-6K” - specjalistyczne urządzenie skanujące wyposażone w wysokoczułe czujniki przeznaczone do kontroli elementów położonych pod powierzchnią ziemi na głębokości od 2 do 3 metrów np.: gazociągi, ropociągi, rurociągi kanalizacyjne, wodne lub inne technologiczne.
Czujnik tego urządzenia wyposażony jest w trzy sensory (przetworniki ferromagnetyczne) - pierwszy odczytujący składową normalną (prostopadła) Hpy , drugi odczytujący składową styczną Hpx oraz trzeci odczytujący składową skośną Hpz (prostopadła do kierunków Hpy Hpx) magnetycznego pola rozproszonego na powierzchni badanego obiektu.
Litera K oznacza, że czytnik urządzenia wyposażony jest w specjalne koło do odczytu przemieszczenia na odcinku pomiarowym.

 III.  Urządzenia skanujące z czujnikami do przyrządów pomiarowych koncentracji naprężeń TSC

Przyrządy pomiarowe TSC -  TSC-1M-4 , TSC-2M-8 , TSC-3M-12 , TSC-4M-16 , TSC-5M-32 , TSC-6M-8  - mogą pracować z następującymi urządzeniami skanującymi (w skrócie nazywamy je Typami):

urządzenie skanujące Typ 1 jeden

Typ 1.  Przeznaczony do kontroli rurociągów, zbiorników oraz doczołowych połączeń spawanych.
Wykonany w kształcie wózka pomiarowego na czterech kółkach, posiadający od 2 do 4 czujników i czytnik do pomiaru drogi w trakcie badania. Przy użyciu specjalnego uchwytu - przedłużacza występującego w dodatkowym ukompletowaniu  (w doposażeniu) - można przeprowadzać badania w miejscach lub w otworach niedostępnych dla ręki na długościach do 5m.
Stosując odpowiednie, boczne nakładki urządzeniem skanującym Typ 1 można kontrolować szyny kolejowe.

urządzenie skanujące Typ 2 dwa

Typ 2  i  Typ 3.  to urządzenia skanujące o małych gabarytach, uniwersalne, posiadają dwa czujniki, wyposażone są w czytnik do pomiaru drogi w trakcie badania.
Urządzenie Typ 2 wykorzystywane jest do diagnozowania różnych obiektów, w tym o złożonej formie i w trudno dostępnych miejscach. Najbardziej efektywne w badaniach: łopatek turbin i sprężarek, elementów mocujących (szpilki, połączenia śrubowe i inne), kół zębatych, trzpieni i rur o małych średnicach, podtoczeń i przejść promieniowych.   Urządzenie Typ 3 różni się od urządzenia Typ 2 czytnikiem do pomiaru drogi w trakcie badania oraz usytuowaniem czujników.

urządzenie skanujące Typ 4 cztery.

Typ 4.  to rządzenie z 2 czujnikami, bez czytnika do pomiaru drogi w trakcie badania.
Badanie tym urządzeniem przeprowadza się wzdłuż znanych wielkości magnetycznego pola rozproszonego Hp - służy głównie do wyznaczania linii, w której wielkość pola magnetycznego Hp wynosi zero A/m  (Hp=0 A/m) lub też do badań w trudno dostępnych miejscach na obiektach oraz tam gdzie nie można zastosować innych typów czujników.
Współpracuje z przyrządami TSC wyposażonymi w specjalne oprogramowanie budowania grafiki rozkładu pola magnetycznego Hp.

Typ 5.  Urządzenie z 2 czujnikami, bez czytnika do pomiaru drogi w trakcie badania.
Pomiar drogi w trakcie badania realizowany jest w funkcji „timer” na przyrządzie TSC. Polega to na tym, że po włączeniu funkcji „timer” urządzenie skanujące należy przesuwać ze stałą prędkością wzdłuż badanego elementu.
Typ 5 przeznaczony jest do badań elementów obiektów o bardzo małych wymiarach gdzie nie można zastosować innego rodzaju urządzenia skanującego - stosowany jest m.in. do diagnostyki rur od wewnątrz (np. w wymiennikach ciepła) lub do diagnostyki otworów w korpusach urządzeń energetycznych.

urządzenie skanujące Typ 6 sześć.

Typ 6.  Urządzenie wyposażone w kilka lub kilkanaście czujników oraz czytnik do pomiaru drogi w trakcie badania.
Przeznaczone do kontroli rurociągów dużej średnicy, płaszczy zbiorników, kadłubów statków itp.
Zwiększenie odległości między czujnikami pozwala na zwiększenie zasięgu i przyspiesza badania. Ilość czujników (w tym sensorów - przetworników ferromagnetycznych) można zwiększyć do 12-16 zależnie od przyrządu TSC-2M, TSC-3M, TSC-4M, TSC-5M.

Typ 7.  Wyposażony jest w 4 czujniki i podobnie jak w urządzeniu Typ 5 pomiar drogi w trakcie badania realizowany jest w funkcji „timer” na przyrządzie TSC. Przeznaczony jest do badań otworu wzdłużnego wału wirnika turbiny, do diagnostyki wewnętrznej wałów drążonych, do badań otworów sworzni i tulei.

Typ 8.  Urządzenie skanujące przeznaczone jest do kontroli szyn. Wykonywane jest na specjalne zamówienie ze względu na to, że musi być kompatybilne z innymi przyrządami znajdującymi się w specjalnym wagonie do defektoskopii szyn, realizowanej wieloma metodami badawczymi. Posiada 4 lub więcej czujników, nie ma czytnika do pomiaru drogi w trakcie badania. Wyniki badań szyn opracowuje się przy pomocy specjalnego oprogramowania „Metro”.

Typ 9.  Specjalistyczne urządzenie, którym kontroluje się zgrzeiny punktowe. Wyposażone jest w 3 czujniki pomiarowe.
Do opracowania wyników badań zgrzein punktowych wykorzystywane jest specjalne oprogramowanie RW-MMMTest.

Typ 10.  Specjalistyczne urządzenie skanujące utworzone z połączenia Typu 1 i Typu 7.
Przeznaczone jest do badań otworu wzdłużnego wału wirnika turbiny, do diagnostyki wewnętrznej wałów drążonych, do badań otworów sworzni i tulei. Ilość występujących tu czujników (w tym sensorów - przetworników ferromagnetycznych) to liczba z zakresu od 4 do 12 zależnie od zastosowanego przyrządu TSC.

urządzenie skanujące Typ 11 jedenaście

Typ 11.  powyżej szczegółowo opisano to urządzenie w wersji Typ 11-6K.

Typ 12.  Urządzenie skanujące podobnie jak Typ 6 przeznaczone jest do kontroli rurociągów o dużych średnicach (od 530 do 1420 mm), płaszczy zbiorników, kadłubów statków i innych.  Urządzenie wyposażone w kilka lub kilkanaście czujników oraz czytnik do pomiaru drogi w trakcie badania.

Typ 13.  Specjalistyczne urządzenie skanujące z 2 czujnikami, każdy wyposażony w 2 sensory - przetworniki ferromagnetyczne Hpy i Hpx. Przeznaczone do badań jakości stalowych drutów. Kontrolowany drut wprowadzony do urządzenia skanującego napędza czytnik do pomiaru drogi w trakcie badania. Stosowany z przyrządem TSC-4M-16.

Typ 14.  Specjalistyczne urządzenie skanujące z 2 czujnikami, każdy wyposażony w 2 sensory - przetworniki ferromagnetyczne Hpy i Hpx. Przeznaczone do badań czopów krzyżaków.

UWAGA - powyżej na zdjęciach przedstawiamy najczęściej stosowane urządzenia skanujące.

 

Zalecenia w zakresie doboru urządzeń skanujących ze względu na :

1. Uzyskane informacje w zależności od  sposobu i możliwości skanowania powierzchni
        a.  kontrola z pomiarem drogi
        b.  kontrola bez pomiaru drogi – w tzw. funkcji “timer”
        c.  kontrola punktowa.

2. Ilość kanałów pomiarowych dostępnych w przyrządach pomiarowych TSC.

3. Czujniki pomiarowe i ilości zastosowanych w nich sensorów- przetworników ferromagnetycznych:
        1, 2 lub 3- kierunkowe sensory, mierzące składowe  Hpy, Hpx, Hpz  magnetycznego pola Hp

4. Obiekty kontroli.

5. Urządzenia skompletowane z innych urządzeń skanujących - łączenie Typów dla potrzeb wykonania skomplikowanych badań.

Wszelkich informacji dotyczących pełnej gamy aktualnie dostępnych przyrządów pomiarowych i czujników udzielają specjaliści firmy ”ENERGODIAGNOSTYKA” Sp. z o.o.
tel. +48 22 819 42 60  lub  email:   biuro@energodiagnostyka.pl