Listy referencyjne przekazane firmie ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o.

Tabela poniżej opisuje przykładowe listy referencyjne od firm, dla których przeprowadziliśmy badania nieniszczące NDT (w tym diagnozowanie metodą MPM) różnego rodzaju obiektów, konstrukcji stalowych i urządzeń.  Referencje opisane w tabeli prezentujemy <w pliku .PDF  1.23MB>, kolejne opinie udostępniamy na życzenie Państwa w firmie Energodiagnostyka Sp. z o.o.

Firma opiniująca data badane
obiekty / urządzenia

str.
.pdf

Instytut Energetyki Instytut Energetyki
JB-R
- Warszawa
06.01.2010 walczaki, wymienniki ciepła, rurociągi pary
-  Elektrownia Ostrołęka (blok nr 1)
oraz  Elektrociepłownia Łódź (blok nr 2)
1
Południowy Koncern Energetyczny PKE
„Grupa Tauron”
- Jaworzno
06.01.2010 urządzenia bloku nr 5
w Elektrowni Jaworzno III
w trakcie remontu kapitalnego
2
Grupa LOTOS S.A. Grupa LOTOS
- Gdańsk
08.01.2010 wężownice pieców technologicznych
ze stali kwasoodpornej,
rurki wymiennika ciepła, rurki chłodnic powietrza
3
Mostostal Zabrze Mostostal
Zabrze
04.03.2010 spoiny konstrukcji stalowej
Centrum Nauki „KOPERNIK” w Warszawie
podczas budowy
4
PKN Orlen PKN Orlen
- Płock
10.03.2010 prace diagnostyczne instalacji Hydrokrakingu
wykonane w 2008 w tym: 1) kolana rurociągów
2) wyznaczanie okresu bezpiecznej eksploatacji.
5
CEMEX CEMEX Polska
- Warszawa
06.10.2010 diagnostyka elementów konstrukcji
pomp transportujących masy betonowe
w 18 pompach do betonu
6
Gazobudowa Zabrze BUG Gazobudowa
- Zabrze
13.01.2010 urządzenia do przesyłu gazu 7
INSTAL Warszawa S.A. Instal
Warszawa
08.01.2010 elementy objęte dozorem technicznym
produkowane w Instal S.A.
8
Instytut Energetyki Instytut Energetyki
JB-R
- Warszawa
07.01.2009 walczaki, wymienniki, rurociągi pary
w Elektrowni Ostrołęka
i w Elektrociepłowni Łódź IV
9
Grupa Powen-Wafapomp S.A. Grupa Powen
Wafapomp
- Warszawa
05.01.2010 elementy objęte dozorem technicznym
produkowane w Wafapomp
10
Południowy Koncern Energetyczny PKE
„Grupa Tauron”
- Jaworzno
14.01.2009 badania NDT w trakcie remontów
kotłów energetycznych
w latach 2006-2008
11

Firma opiniująca:
Instytut Energetyki
Instytut Energetyki JB-R - Warszawa
Data wydania referencji:
06.01.2010
Badane obiekty / urządzenia
walczaki, wymienniki ciepła, rurociągi pary - Elektrownia Ostrołęka (blok nr 1) oraz Elektrociepłownia Łódź (blok nr 2)
Strona w pliku .pdf: 1


Firma opiniująca:
Południowy Koncern Energetyczny
PKE „Grupa Tauron” - Jaworzno
Data wydania referencji:
06.01.2010
Badane obiekty / urządzenia
urządzenia bloku nr 5 w Elektrowni Jaworzno III w trakcie remontu kapitalnego
Strona w pliku .pdf: 2


Firma opiniująca:
Grupa LOTOS S.A.
Grupa LOTOS - Gdańsk
Data wydania referencji:
08.01.2010
Badane obiekty / urządzenia
wężownice pieców technologicznych ze stali kwasoodpornej, rurki wymiennika ciepła, rurki chłodnic powietrza
Strona w pliku .pdf: 3


Firma opiniująca:
Mostostal Zabrze
Mostostal Zabrze
Data wydania referencji:
04.03.2010
Badane obiekty / urządzenia
spoiny konstrukcji stalowej Centrum Nauki „KOPERNIK” w Warszawie podczas budowy
Strona w pliku .pdf: 4


Firma opiniująca:
PKN Orlen
PKN Orlen - Płock
Data wydania referencji:
10.03.2010
Badane obiekty / urządzenia
prace diagnostyczne instalacji Hydrokrakingu wykonane w 2008 w tym:
1) kolana rurociągów
2) wyznaczanie okresu bezpiecznej eksploatacji.

Strona w pliku .pdf: 5


Firma opiniująca:
CEMEX
CEMEX Polska - Warszawa
Data wydania referencji:
06.10.2010
Badane obiekty / urządzenia
diagnostyka elementów konstrukcji pomp transportujących masy betonowe w 18 pompach do betonu
Strona w pliku .pdf: 6


Firma opiniująca:
Gazobudowa Zabrze
BUG Gazobudowa - Zabrze
Data wydania referencji:
13.01.2010
Badane obiekty / urządzenia
urządzenia do przesyłu gazu
Strona w pliku .pdf: 7


Firma opiniująca:
INSTAL Warszawa S.A.
Instal Warszawa
Data wydania referencji:
08.01.2010
Badane obiekty / urządzenia
elementy objęte dozorem technicznym produkowane w Instal S.A.
Strona w pliku .pdf: 8


Firma opiniująca:
Instytut Energetyki
Instytut Energetyki JB-R - Warszawa
Data wydania referencji:
07.01.2009
Badane obiekty / urządzenia
walczaki, wymienniki, rurociągi pary w Elektrowni Ostrołęka i w Elektrociepłowni Łódź IV
Strona w pliku .pdf: 9


Firma opiniująca:
Grupa Powen-Wafapomp S.A.
Grupa Powen Wafapomp - Warszawa
Data wydania referencji:
05.01.2010
Badane obiekty / urządzenia
elementy objęte dozorem technicznym produkowane w Wafapomp
Strona w pliku .pdf: 10


Firma opiniująca:
Południowy Koncern Energetyczny
PKE „Grupa Tauron” - Jaworzno
Data wydania referencji:
14.01.2009
Badane obiekty / urządzenia
badania NDT w trakcie remontów kotłów energetycznych w latach 2006-2008
Strona w pliku .pdf: 11

Licencje pracowników firmy ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o.

Firma Energodiagnostyka Sp. z o.o. uzyskała licencje (certyfikacje) – na oferowane usługi w zakresie badań nieniszczących spełniające wymagania europejskiego systemu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Uzyskane licencje są dokładnie zweryfikowane i pisemnie potwierdzone przez „trzecią stronę” na zgodność oferowanych usług z wyspecyfikowanymi wymaganiami oraz europejskimi normami (np. PN-EN ISO/IEC 17025:2005). Określenie „trzecia strona” oznacza tu organizacje niezależne – UDT, BV, DNV – zarówno od strony pierwszej (wykonawcy usług) jak i strony drugiej (klienta, odbiorcy).
<Plik .pdf  0.987 MB>. przedstawia następujące licencje, świadectwa i certyfikaty:

• świadectwo uznania Laboratorium NR LBU 186/27 wydane w dniu 24.08.2010 r. przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (str. 1)
• świadectwo podwykonawcy UDT  (str. 2 pliku .PDF)   • zakres badań UDT  (str. 3 i 4)
• BV certyfikat Marine Division (str. 5)   • BV zakres certyfikatu Marine Division (str. 6)   • certyfikat DNV (str. 7 i 8)

UDT logo BUREAU VERITAS logo