SPAWANIE i USŁUGI SPAWALNICZE oferowane przez firmę "RESURS"

Połączenie spawane – rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zespolenie. W trakcie procesu spawania z reguły dodawane jest spoiwo spawalnicze tj. materiał dodatkowy stapiający się wraz z materiałem rodzimym, wypełniający i tworzący spoinę.
Firma RESURS oferuje spawanie metali żelaznych i nieżelaznych.

Usługi spawania bardzo często wykonujemy u Klienta.

Zwykle stosujemy następujące rodzaje spoin:
spoiny czołowe
spoiny pachwinowe
spoiny otworowe  (wykonywane w otworach).

spawanie metali

Najczęściej wykonujemy:
spawanie żeliwa       spawanie aluminium       spawanie stali kwasoodpornych.

Stosujemy następujące, podstawowe metody spawania :
- metoda MIG/MAG
- metoda TIG
- spawanie elektrodą (elektrody otulone)
- spawanie gazowe
- spawanie drutami rdzeniowymi
- spawanie na zimno

W roku 2015 wdrożyliśmy nowatorską metodę - napawanie i spawanie laserem neodymowo yagowym Nd:YAG, którą wykonujemy prace niemożliwe do realizacji ww. podstawowymi metodami spawania.

Nasi spawacze posiadają uprawnienia UDT do spawania naczyń ciśnieniowych,
żurawi i innych elementów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Na nasze prace wystawiamy Świadectwa Jakości z 12 miesięczną gwarancją:    <więcej 1>

Firma „RESURS” udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace
i nie stosuje obwarowań eliminujących okres gwarancyjny.


 Polska Izba Spawalnicza
Jesteśmy członkiem założycielem
Polskiej Izby Spawalniczej PIS.KALENDARZ SPAWALNICZY 2018
(i wcześniejsze od 2008 r.)
można zamówić  przez stronę Izby
lub w firmie RESURS

kalendarz spawalniczy 2014

W edycji 2018,  na ponad 80 stronach przedstawiono technologię napawania - opisano 11 metod napawania.


W edycji 2017,  na 110 stronach przedstawiono m.in.: historię i technologię natryskiwania cieplnego, wady i uszkodzenia powłok natryskiwanych cieplnie, koszty wytwarzania powłok metodami natrysku cieplnego, powłoki eksploatacyjne na elementach maszyn i urządzeń, przykłady zastosowań powłok w regeneracji uszkodzonych i w wytwarzaniu nowych elementów, czasopisma i organizacje spawalnicze, wykaz PN nt. spawania i badań nieniszczących spoin.


Niżej przedstawiamy 3 rodzaje prac wykonywanych przez naszych spawaczy.

Spawanie laserem Nd:YAG cienkich elementów metalowych - z metali żelaznych i nieżelaznych

Przedstawiamy unikalną metodę spawania laserem neodymowo yagowym, którą wykonujemy prace niemożliwe do realizacji podstawowymi metodami TIG, MIG, MAG, plazma. Tak spawamy elementy cienkościenne i regenerujemy krawędzie form wtryskowych, pomp, itp.

 Przykład 1 - Specjalistyczne prace spawalnicze osłony rurowej stojana pompy wirowej wielostopniowej

Należało uzyskać szczelne połączenie spawane dwóch elementów o grubości 0.60 mm każdy. Pierwszy element to cienkościenna osłona rurowa ze stali kwasoodpornej 316L, drugi to cienka krawędź pierścienia mocowanego w stojanie pompy i wykonanego też ze stali 316L. Spawanie mikro TIG metodą impulsową nie sprawdza się przy tak cienkich elementach.

Dlatego zastosowana została specjalna procedura bezinwazyjnego mikrospawania laserem Nd:YAG opracowana przez firmę RESURS.

Przy spawaniu laserem impulsowym Nd:YAG występują jedynie niewielkie strefy wpływu ciepła (SWC) o zasięgu 150-200 µm. Ze względu na szybkie rozchodzenie się małych ilości ciepła, w spoinie mamy jedynie niewielkie mikronaprężenia, które nie powodują żadnych odkształceń łączonych elementów, w tym przypadku cienkiej blachy z równie cienką krawędzią pierścienia.

Finalnie otrzymaliśmy spoinę o mikrotwardości na poziomie 220-250 HV 0.1 oraz o odporności na rozciąganie (zrywanie Rm) ok. 570 MPa

stojan pompy wirowej przed spawaniem
Stojan pompy wirowej wielostopniowej przygotowany do spawania cienkościennej osłony rurowej.
Pompa wirowa o masie ok. 300 kg i wysokości 1100 mm, średnica rury osłonowej fi 320 mm.
spoina po spawaniu laserem neodymowo yagowym

Spoina o wymiarach 2.0 x 1.5 mm

spoina ze stali 316L na-połączeniu blacha korpus pompy

Ta sama spoina - widok pod mikroskopem lasera Nd:YAG

Miejscową regenerację elementów metodą napawania laserowego przedstawiamy na innej stronie  <więcej informacji>

Napawanie powłok eksploatacyjnych i powłok regeneracyjnych

Oferujemy również napawanie części maszyn, w efekcie którego uzyskujemy powłoki eksploatacyjne lub powłoki regeneracyjne odporne na korozję  lub  o wysokiej odporności na zużycie ścierne.

Nakładanie powłok na części metalowe wykonujemy m.in. metodami spawalniczymi, np. takimi jak napawanie regeneracyjne, polegające na dokładnym stopieniu materiału dodatkowego (spoiwa) z nadtopionym materiałem podłoża.  Tak powstająca napoina na powierzchni regenerowanych części może zawierać kilkadziesiąt procent materiału podłoża.

 Przykład 1 - tytanowa powłoka regeneracyjna na czopie długiego wału wykonanego z tytanu 

Na zdjęciu widać napawaną metodą TIG warstwę tytanu na mocno zużyty czop tytanowego wału. Odtwarzana średnica czopu to 160 mm, długość wału 6700 mm.

czop wału z tytanu

Drugie zdjęcie przedstawia zregenerowany czop o średnicy fi 160 h6 tytanowego wału po obróbce mechanicznej.

czop wału z tytanu po regeneracji

 Przykład 2 - powłoka regeneracyjna o wysokiej odporności na ścieranie 

Zdjęcie poniżej przedstawia pierścienie po napawaniu materiałami, gdzie osnową (bazą) jest nikiel z domieszką boru, krzemu i chromu stanowiący ok. 40% napawanej mieszaniny materiałów; w skład następnych 60% mieszaniny wchodzi węglik wolframu - tu celem napawania jest uzyskanie powłoki regeneracyjnej wysoko odpornej na ścieranie.

napoina na regenerowanych pierścieniach

Kolejne zdjęcie przedstawia te same pierścienie po szlifowaniu - na ich powierzchni powstała powłoka regeneracyjna o wysokiej odporności na zużycie ścierne i korozję. Twardość osnowy bazowej wynosi ok. 55-60 HRC (wg skali Rockwella), twardość wtopionych w bazę węglików wolframu wynosi ok. 2000-2400 HV0.4  (wg skali Vickersa).

W tym przypadku regenerowaliśmy pierścienie ślizgowy i oporowy służące do rozruchu pompy.

pierścienie po regeneracji

Badania spoin.  Ocena jakości spawania.  Analiza naprężeń spoin i elementów spawanych

Ocena jakości spawania (połączeń spawanych, spawów, spoin) podczas eksploatacji dużych obiektów typu rurociągi, ropociągi, reaktory, kolumny rektyfikacyjne, autoklawy, zbiorniki ciśnieniowe, wytwornice pary, wytwornice acetylenu, zbiorniki do magazynowania płynów, cieczy lub gazów, rekuperatory przemysłowe itp. możliwa jest praktycznie tylko przy zastosowaniu badań MPM.  (szerzej omawiamy je wraz z badaniami nieniszczącymi).
    Właśnie tą metodą, przy użyciu mierników koncentracji naprężeń, można wyszukać i wyznaczyć "słaby punkt" badanego obiektu (konstrukcji stalowych, urządzeń, maszyn i ich części),  tzn. w porę zlokalizować fragmenty połączeń spawanych, gdzie koncentracja naprężeń spowoduje wadę obiektu lub gdzie wada już powstała.


1. Na zdjęciu:
Kontrola spoiny metodą MPM
przy pomocy miernika koncentracji naprężeń.2. Wykres górny przedstawia
rozkład rozproszenia pola magnetycznego Hpx
otrzymany w wyniku badania MPM
dla trzech różnych przekrojów spoiny.3. Wykres dolny otrzymany na podstawie obliczeń przedstawia typowy rozkład naprężeń szczątkowych występujących przy spoinach
 
Powyższe informacje uzupełniają strony:
<Certyfikaty i uprawnienia spawaczy>  oraz  <lokalizacja firmy RESURS>