BADANIA NIENISZCZĄCE NDT - ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń, konstrukcji stalowych

Badania nieniszczące urządzeń i konstrukcji (badania NDT Non-Destructive Testing –  to sposób oceny stanu obiektu, nie wpływający w istotny sposób na jego właściwości strukturalne i powierzchniowe) służą do określenia ich stanu technicznego (faktycznie stanu materiału, z którego je wykonano).

Badaniami nieniszczącymi zajmujemy się od 1998 r. (dawniej jako firma Metal Science)  i przeprowadzamy je na życzenie zakładów reprezentujących branże takie jak: przemysł maszynowy, petrochemia, przemysł naftowy, przemysł paliwowy, przemysł chemiczny, przemysł środków czystości, przemysł farb i lakierów, przemysł farmaceutyczny, energetyka, górnictwo, hutnictwo, przemysł stoczniowy i przemysł okrętowy, przemysł cementowy i przemysł wapienniczy, przemysł motoryzacyjny, transport i środki transportu, przemysł drukarski, poligrafia, produkcja papieru, przemysł opakowań, hydraulika siłowa i inne.

Tagi: przemysł energetyczny, przemysł papierniczy, przemysł poligraficzny, przemysł petrochemiczny, przemysł wydobywczy, przemysł górniczy, kopalnie, przemysł hutniczy, huty, walcownie, regeneracja części maszyn i urządzeń, określenie stanu technicznego, diagnostyka techniczna urządzeń przemysłowych

Badanie stanu technicznego urządzeń przeprowadzamy u użytkownika w zakładzie.

Prowadzimy usługi badawcze i ocenę stanu technicznego urządzeń przemysłowych takich jak :

rurociągi - kontrola spoin  oraz  kontrola kolan rurociągów np.
rurociągi wysokociśnieniowe,  rurociągi pary,
rurociągi przesyłowe podziemne gazu i ropy naftowej;
ropociągi - badanie spoin ropociągów;
reaktory do polimeryzacji polichlorku winylu;
stalowe zbiorniki ciśnieniowe np.  walczaki, cysterny, hydroakumulatory, kotły parowe, zbiorniki LPG;
turbiny i ich elementy: łopatki, wirniki, tarcze, bandaże, czopy wałów, korpusy;

badanie metodą MPM turbiny i jej elementów
Diagnoza elementów turbiny parowej - badanie metodą magnetyczną  <więcej zdjęć>

urządzenia energetyczne; kolektory, trójniki, rury opadowe, zasuwy, zawory, rury ekranowe;
maszyny i urządzenia wyciągowe w kopalniach: naczynia wyciągowe, liny i mocowania lin;
układy tłokowo-korbowe sprężarek: wodziki, drągi tłokowe, tłoki, korpusy, tuleje cylindrowe;
dźwigi, żurawie, zawiesia, zamocowania;
urządzenia hydrauliki siłowej - tłoczyska, cylindry, nurniki, tłoki;
szyny kolejowe i tramwajowe;  elementy przeniesienia napędu elektrowozów;
połączenia skręcane i połączenia spawane;

po spawaniu odpowiedzialnych elementów urządzeń:
korpusy zasuw i zaworów wysokoprężnych,   króćce kolektorów pary, króćce walczaków,   połączenia rur ekranowych.

Dla określenia stanu technicznego konstrukcji stalowych wykonywane są :
- pomiary grubości,
- lokalizacja pęknięć i wykrywanie wad,
- określenie naprężeń powstających w materiale podczas eksploatacji konstrukcji,
- pomiary twardości.


Wybrane metody badań nieniszczących ndt

Do oceny stanu technicznego obiektów przemysłowych (konstrukcji stalowych w tym połączeń spawanych, maszyn i urządzeń oraz ich części) stosujemy następujące metody badań nieniszczących :

1.  zaawansowana technicznie metoda MPM :
- metoda Magnetycznej Pamięci Metalu
  <początki>   <obecnie>

Historię, teorię i zastosowanie metody MPM omawiają 2 strony wskazane wyżej. Prezentowane zdjęcie modelowo przedstawia sens użyteczności metody MPM - opisaliśmy je w innym miejscu. Teraz zapraszamy na 3 kolejne strony:
- badanie metodą MPM urządzeń w czasie remontu    <więcej>
- badanie metodą  MPM urządzeń podczas eksploatacji    <więcej>
- i porównanie badania MPM z tradycyjnymi badaniami ndt    <więcej>

badanie metodą MPM płaszcza zbiornika

2.  tradycyjne badania nieniszczące, np. takie jak :
- metoda wizualna
- metoda ultradźwiękowa
- metoda penetracyjna
- metoda wiroprądowa (prądów wirowych)
- badanie tensometryczne w wysokich temperaturach
- defektoskopia nieszczelności gazowych
   <przykłady ww. badań nieniszczących>

Szczególną uwagę zwracamy na stosowanie badania MPM w powiązaniu z innymi rodzajami badań nieniszczących - łączne wykorzystanie tych metod badawczo-kontrolnych w znacznie większym stopniu niż dotychczas pozwala zapobiegać awariom lub uszkodzeniom urządzeń.

Metoda MPM gwarantuje szybką i precyzyjną lokalizację wad lub miejsc podatnych na uszkodzenia wywoływane np. przez pęknięcia zmęczeniowe, pęknięcia na skutek choroby wodorowej, wżery korozyjne powodujące niebezpieczne pocienienie ścianki urządzenia i inne. Metoda MPM w połączeniu z innymi badaniami ndt okazuje się bardzo praktyczna i skuteczna.Badania nieniszczące  wraz z metodą MPM
prowadzimy we współpracy
z Laboratorium Badawczym firmy „Energodiagnostyka”
<więcej informacji>

logo Energodiagnostyki