ikonka Polski ikonka Anglii

Firma „RESURS”  A. Radziszewski

Firma „RESURS” prowadzi działalność od 1988 roku i znana jest przez podmioty gospodarcze w kraju oraz za granicą.

Termin techniczny RESURS pochodzi z języka francuskiego i oznacza
ustalony doświadczalnie i teoretycznie okres pracy obiektu przemysłowego  (konstrukcji, maszyny, urządzenia),  w trakcie którego zagwarantowane są:  sprawność eksploatacyjna obiektu  oraz  bezpieczeństwo pracy.

W praktyce, celem naszej działalności jest określanie resursu obiektów przemysłowych  (np. konstrukcji stalowych, maszyn, urządzeń mechanicznych i energetycznych)  oraz  wydatne wydłużenie okresu ich pracy.

Cel ten realizujemy działając w następujących głównych kierunkach:

- diagnostyka techniczna maszyn oraz urządzeń przemysłowych i energetycznych,

- ocena stanu technicznego konstrukcji stalowych, w tym połączeń spawanych,

- powłoki regeneracyjne oraz powłoki eksploatacyjne (na części maszyn i urządzeń)
     nakładane następującymi technologiami:
     — natryskiwanie cieplne :
            płomieniowe,  łukowe,  naddźwiękowe (HVOF),  plazmowe;
     — napawanie :
            gazowe z przetopem,  elektryczne łukowe;
     — miejscowa regeneracja ubytków na urządzeniu u zleceniodawcy - w ofercie 2 metody:
            napawanie laserem  i  metoda tamponowania;
     — niklowanie chemiczne:
            w tym niklowanie powierzchni wewnętrznych;
     — azotowanie jonowe.

pieczątka Gemeinschaft Thermisches Spritzen

- obróbka mechaniczna elementów
    o wymiarach Ø 1100 mm x L 3000 mm,

- badania nieniszczące NDT przeprowadzane wspólnie z firmą „Energodiagnostyka” Sp. z o.o.,

- obróbka cieplna części metodą magnetyczną – MFT lub CTT.


Firma „RESURS” udziela 12 miesięcznej gwarancji
na wykonane prace
i nie stosuje obwarowań eliminujących okres gwarancyjny.


obróbka mechaniczna części wielkogabarytowych

OFERTA TECHNICZNA – od sierpnia 2015 roku

W lipcu 2015 r. firma „RESURS” zakończyła realizację kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 pod nazwą:
„Utworzenie autonomicznego systemu regeneracji zaworów kulowych metalicznie uszczelniających zasilanego energią odnawialną drogą do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności RESURS na rynku światowym.”

W związku z tym przedstawiamy najnowszą, wzbogaconą ofertę techniczną, do której dołączyliśmy nowe techniki naprawcze oraz udoskonalone usługi. Ogromne znaczenie ma to, że teraz wiele różnych napraw możemy wykonać bezpośrednio u zleceniodawcy bez konieczności transportowania urządzeń wymagających naprawy do wyspecjalizowanego zakładu regeneracji części do maszyn.

Wprowadzanie nowych rozwiązań z zakresu inżynierii powierzchni poszerza gamę usług firmy poza dotychczas wykonywane w „Resurs” regeneracje realizowane poprzez techniki spawalnicze lub natryskiwanie cieplne.

Nowe i udoskonalone usługi firmy „Resurs”

Nowoczesne metody wykonania dedykowanych powłok eksploatacyjnych oraz obróbka na specjalistycznych obrabiarkach zapewniają spełnienie najwyższych wymagań klienta, gwarantują bezpieczeństwo ludzi i ochronę środowiska. Jednocześnie spełniają kryteria ekonomicznej opłacalności ich zastosowania.

Nowe, wprowadzone przez RESURS metody miejscowej regeneracji części to:
-  napawanie laserem neodymowo-yagowym  Nd:YAG
-  metoda tamponowania.

Obie te techniki regeneracji spełniają wymagania w utrzymaniu odpowiednich parametrów fizycznych powierzchni i ich właściwości - uwzględnione są:  odporność na ścieranie  oraz  odporność na obciążenia mechaniczne wynikające z warunków pracy takich jak: prędkość przepływu, gęstość medium, ciśnienie medium i inne obciążenia robocze oraz zmienne siły dynamiczne wynikające z niestabilnych obciążeń spowodowanych wieloma czynnikami.


ozdobnik1

Regeneracja części przez napawanie laserem Nd:YAG

Zastosowanie systemu laserowego Nd:YAG zapewnia nam mobilność przy usługach na zewnątrz w naprawie powierzchni urządzeń w tym; czopów wałów rotorów sprężarek, turbin, pomp, form i stempli, gniazd łożysk ślizgowych, gniazd tulei w korpusach i innych. Laser ten pozwala na sterowanie w 3 osiach o dużym zasięgu co umożliwia mikro-przetapianie powierzchni metalowych oraz stosowanie procesu bez ograniczeń co do wielkości, geometrii lub wagi naprawianego przedmiotu. Obsługa systemu laserowego dzięki korzystaniu z cyfrowej kamery daje podgląd w skali 1:1 oraz umożliwia wizualne zobrazowanie napawania.    <zobacz więcej>
 

napawanie laserowe

ozdobnik1

Regeneracja uszkodzeń na powierzchniach metodą tamponowania   (ang. brush-plating)

Jest to galwaniczna metoda selektywnego nakładania powłok eksploatacyjnych - miedzianych, z brązu, mosiądzu, niklu, chromu, wolframu, srebra, złota i wielu innych. W metodzie tamponowania elektrolit jest przenoszony na powierzchnię elementu pokrywanego za pomocą tamponu, który jest nasunięty na elektrodę połączoną z dodatnim biegunem źródła prądu. Element pokrywany połączony jest z ujemnym biegunem źródła prądu.

Selektywne, galwaniczne osadzanie powłok metalowych metodą tamponowania to nowa usługa, która pozwala nam na wykonywanie prac naprawczych mobilnie – w zasadzie w dowolnym miejscu wskazanym przez klienta.    <zobacz więcej>
 

metoda tamponowania

Wdrożone przez nas rozwiązania pozwalają zoptymalizować czas i koszty zleceń trudnych do wykonania innymi technologiami.
Proponując nowe technologie i usługi gwarantujemy nieustanną gotowość firmy „Resurs” do pracy oraz staranne, rzetelne wykonanie zadań z wysoką precyzją. Wszystko po to, by sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie szybkiego mobilnego serwisu naprawczego i zadowoleniu klienta.

Zapraszamy do korzystania z naszych nowych i ulepszonych usług oraz z doradztwa technicznego w zakresie nowoczesnych powłok.

OFERTA TECHNICZNA – od września 2012 roku

We wrześniu 2012 roku zakończyliśmy realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy RESURS poprzez wdrożenie nowych technologii z zakresu inżynierii powierzchni oraz diagnostyki technicznej w budowie i eksploatacji urządzeń przemysłowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Przedstawiamy rozszerzoną ofertę techniczną, na którą składają się:

ozdobnik1

badania diagnostyczne i defektoskopowe pozwalające określić stan naprężeń oraz lokalizację wad (ukrytych defektów) na elementach przeznaczonych do naprawy lub regeneracji. W badaniach tych stosujemy metodę magnetycznej pamięci metalu (metodę MPM),

tokarka TR2

ozdobnik1

nakładanie powłok eksploatacyjnych metodami natrysku cieplnego, m.in. natrysku naddźwiękowego HVOF  oraz  natrysku plazmowego AP

ozdobnik1

obróbka tokarska elementów o średnicy do 1100 mm i długości do 3000 mm na nowoczesnej tokarce TR2-110x3M

ozdobnik1

obróbka szlifierska elementów o średnicy do 500 mm i długości do 3000 mm na nowoczesnej szlifierce kłowej UB50/3000 CNC

Powyższa oferta realizowana jest przy zapewnieniu ochrony środowiska poprzez uruchomienie nowoczesnego systemu filtro-wentylacji w celu eliminacji wprowadzania do środowiska naturalnego pyłów związanych z technologiami natryskiwania cieplnego.

szlifierka UB50/3000 CNC

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i doradztwa technicznego w zakresie nowoczesnych powłok zastępujących chrom techniczny.

urządzenie AP25i
Urządzenia AP25i
do natrysku plazmowego powłok eksploatacyjnych.
filtro-wentylacja
Stosujemy nowoczesny system wentylacji
wykorzystujący specjalne filtry do ochrony środowiska.

OFERTA TECHNICZNA c.d.  –  zakres usług świadczonych dla zakładów przemysłowych:INŻYNIERIA POWIERZCHNI METALI w zakresie:
1. natryskiwania cieplnego (nc)
  ( eksploatacyjne powłoki metaliczne, regeneracja ubytków metalu )
2. spawania.

Na zdjęciu:
natrysk cieplny powłoki na powierzchnie uszczelnień końcowych wału rotora.

natrysk cieplny powłoki metalicznej

REGENERACJA WIELKOGABARYTOWYCH CZĘŚCI MASZYN i URZĄDZEŃ  -  tu:
natrysk cieplny i obróbka mechaniczna długich elementów maszyn i urządzeń przemysłowych  (do 3 m).

Na zdjęciach:
- regeneracja powierzchni uszczelniających wału,
- tłoczyska o długości L=2m  po regeneracji i polerowaniu.

rotor turbiny po regeneracji powierzchni uszczelniających wału
tłoczyska o długości L=2000mm

REMONTY MASZYN i URZĄDZEŃ WIELKOGABARYTOWYCH  -  tu:
przykład  regeneracji powłoki eksploatacyjnej (natrysk cieplny plus obróbka mechaniczna) urządzenia o dużej masie i wymiarach - czop o średnicy 340 mm
na długim wale (1600 mm) z masywnymi kołami zębatymi.

Na zdjęciach:
- natrysk cieplny na czop wału o średnicy 340 mm,
- czop wału o średnicy 340 mm po szlifowaniu.

natrysk cieplny na czop wału o średnicy 340mm
czop wału o średnicy 340mm po szlifowaniu

USŁUGI KONTROLNO-POMIAROWE:
wykonywanie technicznych badań nieniszczących NDT urządzeń i materiałów,
badanie stanu naprężeń metodą Magnetycznej Pamięci Metalu  (badania MPM).

Na zdjęciach:
- diagnostyka wału turbiny szybkoobrotowej metodą MPM
- badania metodą ultradźwiękową czopów wału turbiny.

diagnostyka wału turbiny szybkoobrotowej metodą MPM
badania metodą ultradźwiękową czopów wału turbiny szybkoobrotowej

Powłoki eksploatacyjne natryskiwane metodą HVOF:
- wykonujemy m.in. powłoki trudnościeralne na bazie węglików
  (po natryskiwaniu cieplnym powłoka będzie szlifowana i polerowana).


Na zdjęciu obok:

natryskiwanie HVOF powłoki na czopy wału turbiny.Na zdjęciach poniżej:

przykłady podzespołów regenerowanych przez firmę RESURS.

natryskiwanie naddźwiękowe HVOF czopów wału turbiny
szlif wału rotora z 6 kołami
wirnik po szlifowaniu, 13 kół

Firma RESURS wykonuje
usługi remontowe  oraz  naprawy maszyn i urządzeń takie jak :
- ekspertyzy technicznego stanu urządzeń poprzez wykonywanie badań nieniszczących i doradztwo techniczne;
- wdrażanie i wykonawstwo nowych rozwiązań,  analizy techniczno-ekonomiczne,  modernizacja urządzeń;
- wytwarzanie lub regeneracja części maszyn, urządzeń oraz środków transportu;
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii maszyn.

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

Firma RESURS prowadzi też sprzedaż urządzeń:
• do diagnostyki oraz do monitoringu obiektów przemysłowych i konstrukcji;
• do nakładania powłok metalicznych i powłok niemetalicznych.
przyrządy pomiarowe do badań metodą MPM

• przyrządy do pomiaru własnego magnetycznego pola rozproszenia emitowanego z metalu  tzw. mierniki koncentracji naprężeń, np.   TSC-1M-4,  TSC-2M-8,  TSC-3M-12,  TSC-4M-16, TSC-5M-32

• urządzenia skanujące z zabudowanymi czujnikami  do ww. przyrządów pomiarowych stref koncentracji naprężeń   (np. urządzenia :  Typ1, Typ2, Typ4, Typ5, Typ6 i wiele innych)

pistolet natryskowy Metatherm
palnik mobilny do natrysku naddźwiękowegoSprzedaż
i serwis urządzeń
(pistolety natryskowe)
oraz systemów do natrysku cieplnego
firmy Metatherm.

W ofercie  szeroki asortyment materiałów
stosowanych na powłoki.
 

Niezależnie od sprzedaży urządzeń oferujemy usługi w zakresie: - natryskiwanie cieplne.

Nauczanie metody magnetycznej pamięci metalu (metoda MPM)

RESURS organizuje również szkolenia w zakresie :

ozdobnik1natryskiwanie cieplne ( metalizacja natryskowa )
 
 

ozdobnik1diagnostyka urządzeń metodą MPM
( metodą Magnetycznej Pamięci Metalu ).   <więcej>

 

podczas konferencji
targi branżowe
targi branżowe

Trzy prezentowane zdjęcia
przedstawiają specjalistów firmy ”RESURS”
oraz przedstawicieli firm współpracujących
biorących udział w targach, wystawach
i konferencjach branżowych.

Współpraca

Od wielu lat ściśle współpracujemy :

1.  z rosyjską firmą  „Energodiagnostika” Co. Ltd.- Moskwa
     w zakresie zastosowania badań metodą MPM,  promowania metody MPM w Polsce,  sprzedaży przyrządów i szkolenia specjalistów.
     Udzielamy bezpłatnych konsultacji w zakresie diagnostyki technicznej metodą MPM.

2.  z niemiecką firmą  „Metatherm Flammspritztechnik” GmbH –Bexbach
     w zakresie promowania i sprzedaży urządzeń do natrysku cieplnego.
     Udzielamy bezpłatnych konsultacji w zakresie technik natryskiwania cieplnego.

W ramach zdobytej wiedzy i doświadczenia firma „RESURS” :

ozdobnik1współdziała z zakładami i firmami mającymi na celu podniesienie jakości swoich wyrobów i usług
poprzez zastosowanie nowych technik z zakresu inżynierii powierzchni;

ozdobnik1świadczy usługi doradcze w zakresie remontów i diagnostyki urządzeń, których celem jest zapobieganie awariom.


Dobra organizacja pracy i mobilność pozwalają nam na błyskawiczne usunięcie awarii u użytkownika,
a co za tym idzie, na zminimalizowanie strat spowodowanych przestojem urządzeń.

Zapraszam do współpracy - RESURS Andrzej Radziszewski

Powyższe informacje uzupełniają strony:
<Certyfikaty>  oraz  <przykładowi Klienci firmy RESURS>